center
Functieomschrijving

UKZKF - Een polyvalente bachelor in de verpleegkunde COD 38u

Bedrijfsdetails

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt 1.420 ziekenhuisbedden en meer dan 6.000 personeelsleden, van wie 841 fte's artsen en 3.975 fte's niet-medische beroepen. Het H.U.B. heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.


Als je voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werkt, kom je terecht in het team van het enige universitaire ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op de pediatrische zorg (kinderen en adolescenten).

Het ziekenhuis heeft als taak:

het kind/de adolescent en zijn familie te verzorgen en te begeleiden
en zulks via een globale, multidisciplinaire, humane en uitmuntende aanpak;


te zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en research
en zulks via een continu streven naar vernieuwing en kennisontwikkeling;


actief bij te dragen tot de opvoeding inzake gezondheid. Nu je gekozen hebt voor het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola deel je en verdedig je een aantal waarden waarbij het belang van het kind centraal staat, naast kwaliteit en betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerking en respect.

Het UKZKF is één van de twee gespecialiseerde ziekenhuizen binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel en van het UVC Brussel. Het is tevens een door de ULB en VUB erkend universitair centrum. Hier wordt het academische luik van de ULB op het vlak van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het ziekenhuis telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 hospitalisatiedagen
op jaarbasis. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg
235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Door alles in het werk te stellen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis ertoe bij dat het kind zijn eigen ontwikkeling in handen neemt
en zich op die manier verder kan ontplooien in de maatschappij.

Functie

Hebt U zin om deel uit te maken van een ambitieus project en wenst U zich continu bij te scholen tijdens uw loopbaan ? Hebt U zin om deel uit te maken van een dynamische multidisciplinaire ploeg die alles in het werk stelt om het welzijn van de jongsten te garanderen ? Kom dan bij ons werken. Een gloednieuw operatiekwartier waar de veiligheid en het comfort van onze patiënten centraal staat.

Taken en verantwoordelijkheden:

De functie omvat:

 • Een polyvalente competentie : u werkt zowel in het operatiekwartier als in het chirurgisch daghospitaal. U bent flexibel, systeem van wachtdiensten, ook tijdens de nacht en op weekends en feestdagen

 • In het operatiekwartier:
  • Omloopverpleegkundige; instrumentatie en hulp tijdens de anesthesie
  • Verzorgen van patienten in de operatiezaal, buiten het operatiekwartier als de ontwaakzaal
  • Samenwerking met een multidisciplinaire ploeg : anesthesisten, chirurgen, verpleegkundigen van het daghospitaal
 • In het daghospitaal:
  • Samenwerking met een multidisciplinaire ploeg : anesthesisten, chirurgen, verpleegkundigen van het operatiekwartier
  • De opvolging van de patiënt, zijn aandoening en zijn postoperatieve fase
  • Toedienen van voorgeschreven medicatie
  • Wondverzorging
  • Postoperatieve begeleiding

Missie :

Uitvoering van de verpleegkundige activiteiten volgens het KB van 18 juni 1990

 • Meewerken, door middel van klinische en technische vaardigheden, aan de globale opvang van de patiënt en de familie voor en na de operatie
 • Hygiënische en veiligheidsmaatregelen strikt toepassen
 • Samenwerken met de andere collega’s van verschillende beroepstakken
 • Rol van opleider waarnemen voor het team en externe personen
 • Mogelijkheid om verantwoordelijke te worden van bepaalde activiteiten volgens eigen vaardigheden
 • Regelmatige bijscholing van kennis

Profiel

 • Je kan samenwerken, je kan luisteren en je bent empathisch

 • Je kan zelfstandig werken

 • Je hebt een aanpassingsvermogen

 • Je bent stressbestendig

 • Je kan nauwkeurig werken

 • Je wenst jezelf voortdurend bij te scholen

Competenties

 • Kennis hebben van de anatomie en fysiologie van het kind en van de specifieke ziektebeelden die op kinderleeftijd voorkomen
 • Technische vaardigheden
 • Kennis van verschillende symptomen die in de pré, per en postoperatieve fase kunnen voorkomen
 • Kennis van hygiëne en steriliteit
 • Organisatie, anticipatie en coordinatie
 • Zich kunnen aanpassen aan urgente situaties
 • Zelfbeheersing en discretie
 • Respecteren van het beroepsgeheim
 • Respect voor de patiënt en zijn familie
 • Ploeggeest
 • Neemt initiatief en is dynamisch
 • Neemt actief deel in projecten en in de strategische plannen van de instelling

Te verwerven competenties

 • Voorbereiding en opvolging van de patiënt in de pre, per en postoperatieve fase
 • Specifieke technische vaardigheden in het operatiekwartier
 • Kennis van het chirurgische materiaal
 • Kennis van het anesthesie gerelateerd materiaal
 • Kennis van het verloop van de verschillende interventie en chirurgische technieken

Ervaring met multiculturele diversiteit en het vermogen om zich aan culturele verschillen aan te passen, zijn troeven.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een bachelordiploma of een brevetdiploma in verpleegkundige zorg (als u uw diploma hebt behaald in het buitenland, moet u in het bezit zijn van uw gelijkstelling van het diploma verstrekt door de Federatie Wallonië-Brussel. ) ;
 • U bent in het bezit van een VISUM die nodig is om het beroep in België te mogen uitoefenen;
 • In het bezit zijn van een specialisatie in de kinderverpleegkunde en of peri-operatieve zorgen is een meerwaarde
 • Ervaring in een operatiekwartier of chirurgisch dag hospitaal is een meerwaarde
 • U slaagt voor het bevorderings- of selectie-examen.
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagd zijn voor het Selor-examen).
 • U voldoet aan de gevraagde kwaliteiten voor het profiel.

Hiërarchie: hoofdverpleegkundige

Dienstrooster: 38 uur/week

Datum indiensttreding: onmiddellijk

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

  • Een contract van onbepaalde duur met een loonschaal van de openbare sector (sociaal charter).

   De Ific schaal wordt binnenkort toegepast

   • Gelijkgesteld met de graad van: Gegradueerde verpleegkundige
   • Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH’123

  Min.: € 30.118,89€ geïndexeerd (index: 1,8114 )

  Max.: € 53.063,42€ geïndexeerd (index: 1,8114 )

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

  Of

   • Gelijkgesteld met de graad van: Gespecialiseerd verpleegkundige
   • Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BHSP 123

  Min.: € 31.311,25€ geïndexeerd (index: 1,8114 )

  Max.: € 54.732,81€ geïndexeerd (index: 1,8114 )

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

  • Extralegale voordelen:

   • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30
   • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
   • volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tegemoetkoming van 80 % in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
   • een jaarlijkse aanmoedigingspremie
   • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
   • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof)

  • Een dienst waarbij hightech spitstechnologie en relationele aspecten
   gekoppeld worden aan een ruime autonomie in je takenpakket;
  • Een positieve, dynamische werkomgeving waarin je nauw samenwerkt
   met het medisch en multidisciplinair team én met de familie van het kind;
  • Een compleet gerenoveerde zorgeenheid, inclusief brandwondenunit;
  • Een specifiek (ECMO, Prisma, NO…) programma rond permanente
   bijscholing, zowel binnenshuis als buitenshuis;
  • De nodige interne procedures (SOP’s) en referentiedocumenten;
  • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
  • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
  • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan
  • Kinderdagverblijf ter plaatse

  Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

  Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

  Deze oproep dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan al het personeel. De diensthoofden zullen ervoor zorgen dat deze informatie aan alle personeelsleden van hun dienst meegedeeld zal worden.

  Dirk Thielens,

  Algemeen Directeur a.i.

 • Online op:vr 5 april 2024
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]