center

>>Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.  

Het Kinderziekenhuis stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen: 

  1. kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan; 
  2. instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis; 
  3. actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.  

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij. 

Accrédité OR - Canada

>>Onze andere sites