center

>>Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten. In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen :

  • kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
  • instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
  • actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.
Accrédité OR - Canada

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) gebruikt de CheckHub-oplossing om documenten en formulieren te verzamelen van een deel van het ziekenhuispersoneel waarmee het wenst samen te werken. Vóór een nieuwe werknemer in dienst treedt, ontvangt hij een e-mail en/of sms met een persoonlijke en beveiligde link naar zijn profiel. De URL van het profiel in de mededelingen begint met 'https://ckhb.io/' en wordt gevolgd door 17 willekeurige tekens. Als het profiel niet tijdig wordt ingevuld, kan de toekomstige werknemer een herinnering ontvangen.

De oplossing automatiseert de validatie en extractie van informatie door de documenten te scannen. Zorg er dus voor dat u de documenten in een leesbare vorm downloadt om dit proces te vergemakkelijken.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) en CheckHub leven de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Meer informatie vindt u op www.checkhub.io of op www.huderf.be.

Elke wijziging aan uw gegevens in uw profiel moet onmiddellijk per e-mail worden meegedeeld aan gestionmedical@chubxl.be.

>>Onze andere sites