center
Functieomschrijving

Zorgkundige (m/v/x) – COD 38u

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 1. kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 2. instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 3. actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Functie

Opdrachten

In overeenstemming met de wet, de zorgfilosofie en de ethiek is het de belangrijkste taak van de zorgkundige om de hoofdverpleegkundige of het operationele hoofd en het verpleegteam te ondersteunen

bij de algemene zorg voor de patiënt. De zorgkundige werkt onder het toezicht van de verpleegkundige en verstrekt de basiszorg. Ook voert de zorgkundige de zorgtaken uit die de verpleegkundige aan hem of haar toevertrouwt.

In de praktijk staat de zorgkundige in voor de volgende opdrachten:

 • verzorgende en verpleegkundige taken uitvoeren binnen de wettelijk toegestane beperkingen: de parameters opmeten, veranderingen in symptomen of reacties van de patiënt observeren;
 • het gepaste materiaal verstrekken en erop letten dat er voldoende materiaal beschikbaar is op de trolleys;
 • patiënten verzorgen: hulp bieden bij voeding en lichaamsverzorging, nieuwe patiënten opvangen en instaan voor het vervoer tussen de verschillende zalen, een luisterend oor bieden en informatie geven over de verstrekte zorg;
 • de hygiënevoorschriften naleven en de boxen op orde houden;
 • administratieve bijstand verlenen en ervoor zorgen dat de teams schriftelijk en mondeling op de hoogte worden gebracht van wijzigingen;
 • kwaliteitszorg verlenen in alle veiligheid en met respect voor de patiënt.

Profiel

Vereist profiel voor de functie

 • U bent empathisch.
 • U geeft de voorkeur aan overleg en multidisciplinaire dialoog.
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent luistervaardig.
 • U bent diplomatisch ingesteld en communiceert tactvol.
 • U werkt zelfstandig.
 • U bent stipt en beschikbaar.
 • U hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • U geeft blijk van creativiteit.
 • U kunt uitstekend organiseren, prioriteiten stellen en omgaan met stress.
 • U staat open voor verandering en werkt mee aan innovatie binnen uw dienst.

Ervaring met multiculturele diversiteit en zich kunnen aanpassen aan culturele verschillen zijn troeven.

Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt een diploma hoger secundair onderwijs.
 • U hebt het visum dat nodig is voor het beroep.
 • U hebt de opleiding van 150 uuren voor de bijkomende gedelegeerde actes (KB 2019)
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor tweetaligheid en bent dus geslaagd voor het Selor examen.
 • U bent geslaagd voor het selectiegesprek.
 • U voldoet aan de voorwaarden van het profiel.

Hiërarchie: hoofdverpleegkundige

Dienstrooster: 38 uur/week

Datum indiensttreding: onmiddellijk

Aanbod

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur voor 38 uur per week met een loonschaal van de openbare sector (sociaal charter).

 • Gelijkgesteld met de graad van: verpleeghulp.
 • Jaarloon voltijds: Loonschaal (sociaal charter): C 1-2-3
 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80 % in de andere kosten voor het openbaar vervoer en/of vergoedingen;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie op het einde van het jaar;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • carrièremogelijkheden binnen het netwerk (UZB & IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan;
 • een kinderdagverblijf ter plaatse.

Kandidatuur indienen

Surf naar de website of het intranet van het UKZKF en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gebracht van deze oproep. Daarom moeten de diensthoofden ervoor zorgen dat deze informatie ook meegedeeld wordt aan de medewerkers van hun dienst.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

 • Online op:do 2 maart 2023
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]