center
Functieomschrijving

059/2021 Een bachelor in de verpleegkundige voor de eenheid pediatrische endocrinologie M/V/X – COD – 19 uren

Bedrijfsdetails

Uitleg over de organisatie

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt 1.420 ziekenhuisbedden en meer dan 6.000 personeelsleden, van wie 841 fte's artsen en 3.975 fte's niet-medische beroepen. Het H.U.B. heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.

Als lid van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola deelt en verdedigt u de waarden met betrekking tot het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, voortdurende verbetering, samenwerking en respect.

Het UKZKF heeft de GOUDEN accreditatie van de International Accreditation Canada verworven.

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 • kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 • instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 • actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Functie

Taken : (lijst niet volledig, kan veranderen na verloop van tijd)

 • U bent verantwoordelijk voor de toepassing van de verpleegkundige taken zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 18 juni 1990.
 • Elke handeling moet opgenomen worden in het dossier van de patIënt
 • Dynamische testen in zaal 60: (details cfr. procedure Dynamische Testen in de endocrinologie gedetailleerd)
 • Therapeutische opvoeding: (cfr. procedure therapeutische opvoeding gedetailleerd)

De verpleger neemt te midden van een multidisciplinair team deel aan de therapeutische opvoeding van zowel de patiënt met een endocriene aandoening als de familie en dit op zowel theoretische als praktische wijze.

-Groeihormoon :

Uitleg met betrekking tot de behandeling

Scholing i.v.m. de subcutane injectie van het groeihormoon.

Opleidingsprogramma geïntegreerd in het IT-dossier van de patiënt.

Deelname aan de uitleg bij het informed consent voor opname van gegevens in de Belgrow database

Oplossen van problemen, vastgesteld door de familie, met het materiaal voor injectie van het groeihormoon

Materiaalbeheer voor injectie van groeihormoon (contact met de afgevaardigden van de firma’s)

-Substitutie hormonen voor hypopituitarisme et nierinsufficiëntie :

Therapeutische opvoeding om bij te dragen aan het begrip voor de behandeling van de patiënt en zijn instemming met de behandeling.

Contact met de kinderopvang of de scholen die de medicatie op vaste tijdstippen moeten toedienen en reageren bij noodgevallen. Praktische uitleg i.v.m. de urgentietas en de urgentiekaarten.

-Vroege pubertijd en geremde pubertijd :

Deelnemen aan gesprekken over pubertijd

Toediening van Decapeptyl,

Opvolging (volgende injectie, afspraak en consultatie).

-Syndroom van Turner :

Deelnemen aan gesprekken over de verschillende aspecten van het syndroom en de behandeling (kleine gestalte, overgewicht, psychosociale aspecten, behandeling met oestrogeen-progestageen)

-Prader Willi Syndroom en andere : doorstroom van informatie gegeven op consultatie, controle op het begrijpen van de informatie. Contact met de scholen.

-Overgang naar de consultatie voor volwassenen : informatiesessies om na te gaan of de patiënt gereed is om de overgang te maken (inzicht in de ziekte, beheer van de praktische aspecten ervan)

 • IM injecties met Sustanon® of Decapeptyl® bij de patiënten op consultatie of degene die een afspraak hebben gemaakt. Plannen van de zorgen en opvolging (data volgende spuiten, opvolgconsultaties)
 • Crysvita: bloedafname en wachten op de resultaten voor de onderhuidse injectie. De bestelling verzekeren bij de ziekenhuisapotheek en de bewaring. Opvolging verzekeren (datum volgende injectie en opvolgconsultatie)
 • Aredia/bifosfonaten : bloedafname en wachten op de resultaten voor de injectie met bifosfonaten (contact met de verantwoordelijke arts). Opvolging van eventuele neveneffecten en contact met de verantwoordelijke arts.
 • Aangeboren hyperthyroïdie : deelnemen aan het onthaal van nieuwe patiënten, uitleg verschaffen, begeleiding van de nieuwgeborene en de familie op de dag van diagnose, in samenwerking met het team.
 • Deelname aan eventuele vergaderingen georganiseerd met de patiënten (en hun familie) die een of andere zeldzame endocriene aandoening vertonen.
 • Ontvangst van ingevulde anamneseformulieren verzonden door de families voor de eerste consultatie (per e-mail of per post). Documenten alfabetisch rangschikken en ingeven van verstrekte groeigegevens in het programme growth vision. Indien de ouders de groeigegevens weggelaten hebben, hen bellen om hun toestemming te vragen ( binnen de mate van de gegeven tijdspanne)
 • Klaarmaken van klinische samenvattingen op gestandaardiseerde formulieren van de patiënten die een behandeling met groeihormonen of met Decapeptyl moeten beginnen voor presentatie aan de Belgian Study Group for Pediatric Endocrinology (gemiddeld, 3 keer per maand)
 • Deelname aan het opmaken van de verpleegkundige procedures eigen aan endocrinologie.
 • Opvolging, stockbeheer (materiaal, apotheek,…) en onderhoud van het medische materiaal.

Verdeling van de taken ( op datum van mei 2021) :

De verpleger verantwoordelijk voor de testen is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag voor deze opdracht.

Gedurende een opleidingsperiode, wordt de aangeworven persoon de doublure van de verpleger bij zijn/haar werk. Vervolgens werkt deze persoon bij voorkeur op vrijdag en een andere weekdag

De continuïteit van de verpleegkundige zorg moet worden gewaarborgd door samenvallende verlofdagen te vermijden.

De verlofdagen dienen zo geregeld te worden zodat er telkens iemand aanwezig is om de testen uit te voeren.

De communicatie tussen de verpleegkundigen van de consultatie en van de hospitalisatie in zaal 60, is cruciaal om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

De dynamische testen worden bij voorkeur uitgevoerd door verpleegkundigen van de hospitalisatie (zaal 60), maar de aangeworven persoon zal dynamische testen minstens 2 dagen per maand doen zodat ze haar bekwaamheid op peil blijft.

Beschikbaar op aanvraag :

Procedure dynamische testen

Procedure therapeutische opvoeding

Profiel

T

Toelatingsvoorwaarden

 • U beschikt over een graduaatdiploma in verpleegzorg
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagd zijn voor het Selor-examen);
 • U bent geslaagd voor het bevorderings- of selectie-examen;
 • U voldoet aan de gevraagde kwaliteiten voor het profiel;

Functieprofiel

Tweetalig FR/NL na slagen voor het tweetaligheidsexamen van Selor of bereid zijn om lessen te volgen om tweetalig te worden.

Kennis van het Engels is gewenst

Minimum 2 jaar ervaring in de pediatrie en of in de endocrinologie

Bekwaam om in team te werken

Ervaring of opleiding in therapeutische vorming is een pluspunt

Kennis van Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint) is gewenst.

Vereiste kwaliteiten voor de functie :

Initiatief nemen, verantwoordelijkheidsgevoel

Voorkeur om te werken met het kind en de familie en ervoor te zorgen dat ze specialist worden in hun aandoening, de taak opnemen en zich actoren voelen in de opvolging ervan.

Relationele en empathische vaardigheden, een luisterend oor bieden

Observeren

Kunnen werken in team en zeer behoorlijk communiceren

Aanbod

Aanbod

 • Een contract voor bepaalde duur van 19 uur per week, gespreid over 2 en een halve dag

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

 • Online op:do 2 februari 2023
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]