center
Functieomschrijving

013/2019 Secretaris voor de Dienst Oftalmologie (M/V/X) - 20u - Vervagingscontract

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 1. kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 2. instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 3. actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Voorstelling van de dienst

Het secretariaat van de dienst Oftalmologie maakt deel uit van de Gedecentraliseerde Onthalen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

De Gedecentraliseerde Onthalen behoren tot de afdeling M.O.S. (Medische secretariaten, Onthalen en Sociale dienst).

Ongeveer 20 Onthaalmedewerkers maken het voltallige personeel van de Gedecentraliseerde Onthalen uit.

De onthalen voor de afspraken vallen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van de gedecentraliseerde onthalen.

De afdeling M.O.S. valt onder de verantwoordelijkheid van de administratieve en financiële verantwoordelijke die zelf onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemeen directeur valt.

Het ziekenhuis wordt geleid door de algemeen directeur.

Functie

Opdrachten van de functie

De hoofdopdracht is het secretariaat van de kliniek Oftalmologie verzorgen.

Het werk bestaat uit:

 1. Beheer van de behandelingen in het operatiekwartier en aanvullende onderzoeken.
 2. Beheer van de communicatie voor de gecombineerde afspraken van patiënten en andere centra
 3. Beheer van de medische briefwisseling
 4. Secretariaat van de academische taken in verband met de activiteit van het diensthoofd
 5. Opstellen van verschillende documenten: attesten, brochures ...
 6. Beheer van de vakantie van de artsen en overdracht van deze informatie aan de gedecentraliseerde onthalen
 7. Samenwerking voor de goede werking van de dienst
 8. Omkadering en opvolging van patiënten
 9. Samenwerking met de gedecentraliseerde onthalen en de andere diensten van het ziekenhuis
 10. Beheer van de inbox van Oftalmologie
 11. Beheer van de bezetting van de kantoren
 12. Beheer van de planning en de optimalisering van het dienstrooster voor afspraken via de interne software QPlanner
 13. Verschillende administratieve taken (economaat, klassement enzovoort)

De secretaris voor deze functie zal tot het volgende in staat moeten zijn:

 • Samenwerken voor de goede werking van de dienst
 • Gemakkelijk in groep werken
 • Omgaan met de stress die soms gepaard kan gaan met de werkbelasting
 • Omgaan met patiënten die ongerust en soms moeilijk zijn
 • Prioriteiten stellen

  De onthaalmedewerker zal de volgende opleidingen verplicht volgen en toepassen:

 • Hoe omgaan met agressiviteit en geweld van de patiënt en zijn/haar familie
 • Handhygiëne
 • Identitovigilantie
 • Communicatie

  De secretaris is verantwoordelijk voor het goede verloop van de dagelijkse taken en het naleven van de opgelegde werkprocedures.

  Elke wijziging in de werkprocedure zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan zijn hiërarchie (N+1).

  De secretaris staat in rechtstreeks contact met verschillende diensten in het ziekenhuis: medische archieven, gedecentraliseerd onthaal. Hij zorgt voor de link tussen zijn dienst en de verschillende medische secretariaten van het ziekenhuis. Hij neemt regelmatig contact op met de verzorgingseenheden.

  De secretaris moet elke vraag beantwoorden die van buiten de ziekenhuisinstelling komt over de behandeling van de patiënten.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een bachelordiploma
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagd zijn voor het SELOR-examen)
 • Voldoen aan de gevraagde kwaliteiten voor het profiel

Vereiste competenties voor de functie

Kennis:

Het zou interessant zijn als de secretaris die zich kandidaat stelt voor de functie een algemene kennis van het ziekenhuis zou hebben.

De secretaris moet de tweede landstaal gebruiken (criteria voor het slagen van het SELOR-examen).

Knowhow:

De secretaris moet foutloos kunnen schrijven en de softwareprogramma's Word en Excel en de software voor het maken van afspraken (QPlanner) kunnen gebruiken.

Hij moet ook alle nuttige informatie voor zijn beroepsactiviteit kunnen opzoeken en die kunnen toepassen.

Houding:

De secretaris moet het medisch geheim naleven. Hij moet blijk geven van discretie, rechtlijnigheid en nauwkeurigheid en moet prioriteiten kunnen stellen. Stiptheid is onontbeerlijk.

Hij moet beschikbaar zijn op momenten waarop de werklast hem opeist.

De secretaris moet in staat zijn om in een team te werken en kunnen omgaan met de stress die een tijdelijke werkbelasting en ongeruste of moeilijke patiënten met zich brengen.

Hij neemt initiatief, maar binnen de grenzen van zijn competentie.

Hij moet een luisterend oor bieden aan de patiënten, kunnen antwoorden op hun vraag en zin voor onthaal en menselijk contact hebben.

Opdrachten en waarden

De secretaris kan zich vinden in de opdrachten en waarden van het UKZKF die hieronder zijn opgesomd:

 • Interesse in het kind
 • Samenwerking
 • Respect
 • Kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Continue verbetering

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Gelieve uw kandidatuur (motivatiebrief en cv) rechtstreeks in te geven op de website.

 • Online op:ma 15 juli 2019
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]