center
Functieomschrijving

Een bachelor in de verpleegkunde met een specialisatie in de pediatrie en/of flink wat ervaring op dit domein voor zijn zorgeenheid Algemene Medische Kindergeneeskunde (zaal 66) - COD

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 1. kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 2. instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 3. actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Functie

Taken & verantwoordelijkheden

De bij wet erkende verpleegkundige handelingen verrichten zoals deze staan beschreven in het KB van 18 juni 1990.

Je bent in staat om:

 • een situatie juist te beoordelen;
 • problemen in te schatten en daar meteen op in te spelen;
 • de zorgverstrekking te plannen;
 • de zorgverstrekking rond het kind te coördineren;
 • samen te werken met de verschillende leden van het multidisciplinaire team;
 • de nodige empathie / ethiek aan de dag te leggen t.o.v. kind en familie;
 • de procedures te kennen en deze volledig onder de knie te hebben (meer in het bijzonder de ENNOV software).

Profiel

Werkomgeving

 • Patiënten, vanaf de geboorte tot ze volwassen zijn
 • Zorgeenheid bij ziekenhuisopnames, wat betekent dat er overdag, ’s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen wordt gewerkt
 • De meest voorkomende aandoeningen zijn:
 • chronische aandoeningen (diabetes, mucoviscidose, metabole ziekten, …)
 • aandoeningen van de longen (astma, bronchitis, bronchiolitis, pneumonie, …)
 • aandoeningen van de spijsverteringsorganen (malabsorptie, gastro-enteritis, …)
 • aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (commotio cerebri, epilepsie, convulsies, meningitis, …)
 • kinderen met sikkelcelanemie
 • Multidisciplinair teamwork

Vereiste competenties

 • Je bent stressbestendig.
 • Je werkt nauwgezet en stipt.
 • Je bent creatief.
 • Je weet te anticiperen.
 • Je bezit organisatie- en coördinatietalenten.
 • Je bent discreet.
 • Je werkt graag in groep.
 • Je neemt initiatieven en je bent dynamisch.
 • Je weet autonoom te functioneren.
 • Je bezit een degelijk observatievermogen.
 • Je bezit een degelijk communicatievermogen.
 • Je hebt een luisterend oor.
 • Je werkt actief mee aan de projecten van het team.
 • Je gaat volop voor de projecten van je team en de filosofie van het ziekenhuis.

Taal

NL/FR

Aanbod

Wij bieden je:

 • de gepaste scholing en omkadering;
 • een intern en extern programma voor je permanente bijscholing/vorming;
 • de vereiste interne procedures en referentiedocumenten.

Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen : Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

Graag meer info? Silvie Montesinos: 02 477 32 72

 • Online op:do 5 september 2019
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]