center
Functieomschrijving

Een bachelor in de verpleegkunde met een specialisatie in de pediatrie en neonatologie voor een haltime vervangingscontract

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 1. kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 2. instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 3. actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Functie

Takenpakket

 • Het bieden van therapeutische educatie voor sikkelcelpatiënten en hun families binnen een multidisciplinair team, zowel op theoretisch als praktisch vlak.
 • Je staat in voor de uitvoering van de verschillende verpleegkundige activiteiten zoals deze bij KB van 18 juni 1990 voorzien zijn.
 • Je bent in staat om de zorg te plannen en deze ook zelf te verstrekken al naargelang van het aantal geplande onderzoeken en patiënten.
 • Je houdt jezelf strikt aan de regels en voorschriften inzake hygiëne.
 • Je bezit de nodige competenties die vereist zijn om uit te groeien .
 • Je streeft ernaar om je vakkennis voortdurend aan te scherpen (via permanente opleiding/bijscholing).
 • Je hebt verschillende computerprogramma’s (Excel, Power-Point, Word, ...) onder de knie.

Profiel

Profiel

 • Je werkt 19 uur/week ( tussen 08.00u en 19.00u), van maandag tot en met vrijdag.
 • Je bent tweetalig (NL/FR); dit houdt in dat je de SELOR-proef met succes hebt afgelegd, dan wel dat je in het SELOR-examen zult slagen.
 • Minimum twee jaar ervaring binnen een ziekenhuis
 • Je bent in staat om jezelf in te werken in een multidisciplinair team.
 • Praktijkgerichte ervaring binnen de pediatrie is wenselijk
 • Heb je praktische ervaring op de domeinen hematologie dan heb je altijd een streepje voor.

Competenties

 • Zin voor verantwoordelijkheid en initiatief
 • Een voorkeur hebben voor gezondheidseducatie (ouders en kinderen)
 • Relationele en empathische communicatievaardigheden
 • Luistervermogen
 • Stressmanagement / het vermogen om kalm te blijven in stressvolle situaties
 • Observatievermogen
 • Actieve deelname aan teamprojecten
 • U werkt nauwgezet en stipt
 • Multidisciplinair teamwerk
 • Een situatie kunnen analyseren en een klinisch beoordelen
 • Verschillende zorgen en taken kunnen uitvoeren.
 • Professionele communicatie behouden
 • Je bent in staat om autonoom te functioneren.
 • Je werkt actief mee aan de projecten van het team (multidisciplinair), enerzijds, en aan de diverse activiteiten van het ziekenhuis, anderzijds.
 • Een wetenschappelijk onderzoek praktijkgericht kunnen ontwikkelen (multidisciplinair)
 • Kennis van transfusieprocedures.
 • Zich kunnen aanpassen aan de leeftijd van het kind
 • De voorzorgmaatregelen kennen met betrekking tot patiënten met een immunosuppressieve aandoening, patiënten die een transplantatie hebben ondergaan, toediening van vaccins, injecties voor biologische therapie ...

  Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk

Taal

NL/FR

Aanbod

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen : Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:do 5 september 2019
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]