center
Functieomschrijving

Pediatrische Verpleegkundige voor de Liaison equipe Globul'home - Deeltijd

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;

instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;

actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Functie

Beschrijving van de functie

o Integratie in een reeds bestaande equipe Globul’Home

o Het opvolgen van patiënten in een curatief, palliatief traject en einde levenszorg

o De coördinatie, samenwerking met de verschillende disciplines

o De evolutie van de patiënten opvolgen zodat ze in de best mogelijke omstandigheden naar huis kunnen gaan

o De integratie en het opleiden van het thuiszorg team.

o Deelname aan de pluridisciplinaire vergaderingen die georganiseerd worden ten einde de totaal zorg van deze patiënten te bespreken en te organiseren

o Deeltijds met één week wacht per maand ( afhankelijk van het aantal verpleegkundigen in de equipe)


Te ontwikkelen competenties
- Op het niveau van verzorging :
Alle zorgen met betrekking tot non invasieve ventilatie, enterale voeding via maagsonde of gastrostomiesonde, parenterale voeding, wondzorg, tracheotomie, palliatieve thuiszorg
- Opleidingsniveau :
o Capaciteit om de thuiszorg teams en de ouders te omkaderen en technisch op te leiden
o Continue bijscholing ( gewaarborgd door het ziekenhuis, intra of extra- muros)
- Relationeel :
o Discretie en geheimhoudingsplicht
o Professionele relatie met de patiënt en zijn familie
o Aanpassingsvermogen in het werken in een multiculturele samenleving
o Palliatieve thuiszorg coördineren met de nodige kennis en aanpassingsvermogen
- Organisatie van het werk
o Grote flexibiliteit gedurende de wachten ( verplaatsing in gans België oproepbaar 7 dagen op 7 en 24uur per dag met mogelijks verplaatsingen )
o Striktheid bij het invullen van de administratieve taken en overdracht van informatie
o Directe samenwerking met de mobiele palliatieve zorg equipe en de pijnkliniek van het UKZKF


Profiel

Aanwervingsmodaliteiten

o Bachelor met een specialisatie pediatrie en neonatologie en een professionele ervaring van minimum 3 jaar in de pediatrie

o De wens om een specialisatie in de agologie en/ of pediatrische palliatieve zorgen te volgen

o In het bezit zijn van een rijbewijs, het liaison team beschikt over een voertuig voor de professionele trajectenBekwaamheden
- Elementair
o Ervaring in de algemene pediatrie
o Continu bijscholing om up to date te blijven volgens de laatste medische en paramedische ontwikkelingen
- Te verwerven
o Tweetaligheid diploma SELOR
o Specialisatie in algologie en palliatieve zorgen bij kinderen

Taal

NL/FR

Aanbod

Voor bijkomende informatie kan u Mevrouw Nathalie Andersson contacteer op het nummer 02/4773886


Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen : Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

  • Online op:do 5 september 2019
  • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]