center
Functieomschrijving

Een verpleegkundige voor de Operatiekwartier

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;

instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;

actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Functie

Takenpakket

De functie houdt volgende elementen in:

 • een veelzijdigheid inzake de vereiste bekwaamheden;
 • de rol van circulerend verpleegkundige, instrumentist, hulp bij de anesthesie;
 • behandelingen op zaal, buiten het OK en de recovery (ontwaakzaal);
 • nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team:
 • anesthesisten, chirurgen, de verpleegkundigen op de ontwaakzaal en de ambulante chirurgie;
 • flexibele uurroosters: wat betekent dat je af en toe (via beurtrol) van wacht bent tijdens de nacht en in het weekend.

Vereiste bekwaamheden

 • Doorgedreven kennis van de anatomie en fysiologie in de pediatrie, alsook van de specifieke chirurgische pathologie bij kinderen
 • Degelijke ‘technische’ vaardigheden
 • Aanpak en behandeling van de verschillende symptomen en dit zowel op pre- en per- als op postoperatief vlak
 • Managen op het vlak van hygiëne en steriliteit
 • Organisatie- en anticipatievermogen

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • Vereiste opleiding: bachelor verpleegkundige
 • Een specialisatie in de pediatrie en de neonatologie en/of op het vlak van de perioperatieve zorg vormt een extra troef
 • En ook eerdere ervaring in een operatiekwartier vormt een pluspunt.

Nog te verwerven bekwaamheden

 • De nodige voorbereidselen treffen & toezicht houden op de patiënt en dit zowel vóór, tijdens als na de anesthesie
 • Specifieke, technische handelingen voor het operatiekwartier
 • Beheer van het materiaal / chirurgie en anesthesie
 • Kennis van het verloop van de verschillende interventies en van de chirurgische technieken

Profiel

 • Je kunt binnen een team samenwerken, je weet te luisteren naar anderen en je bezit ook de nodige empathie
 • Je kunt autonoom werken
 • Je past jezelf makkelijk aan
 • Je bent stressbestendig
 • Je werkt correct en nauwgezet
 • Je bent leergierig / permanente bijscholing

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Aanbod

 • Een contract met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).
 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

Voor meer info mag je altijd Valérie Castiaux contacteren: 02 477 32 00

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:do 5 maart 2020
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]