center
Functieomschrijving

Verpleegkundige Bachelor (bij voorkeur met specialisatie PEDIATRIE) voor zijn zorgeenheid kinderheelkunde (zaal 65) (M/V) - COD 38u -UKZKF

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

Kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;

Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;

Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Functie

Taken & verantwoordelijkheden

Heelkundige zorgen pre en post operatieve bij kinderen van alle leeftijdscategorieën en voor alle soorten ingrepen.

De bij wet erkende verpleegkundige handelingen verrichten zoals deze staan beschreven in het KB van 18 juni 1990. Je bent in staat om:

 • een situatie juist te beoordelen;
 • problemen in te schatten en daar meteen op in te spelen;
 • de zorgverstrekking te plannen;
 • de zorgverstrekking rond het kind te coördineren;
 • de rechten en de interesses van het kind te verdedigen
 • kwaliteitsvolle zorgverlening uit te Voeren
 • samen te werken met de verschillende leden van het multidisciplinaire team;
 • de nodige empathie / ethiek aan de dag te leggen t.o.v. kind en familie;
 • stimuleren en ondersteunen van de ouders zodat zij actief kunnen deelnemen aan het genezingsproces
 • de procedures te kennen en deze volledig onder de knie te hebben (meer in het bijzonder de ENNOV software).
 • Je competenties te behouden en te verbeteren door actief deel te nemen aan de permanente vormingen

Profiel

Profiel

 • Voltijds 38u per week/ gevarieerd uurrooster (dag en nachtdienst)
 • 1 weekend op 2 en feestdagen
 • Een specialisatie of ervaring in de pediatrie is een pluspunt

Vereiste competenties

 • Je bent stressbestendig.
 • Je werkt nauwgezet en stipt.
 • Je hebt een gespecialiseerde kennis
 • Je bent vaardig
 • Je weet te anticiperen en bent flexibel
 • Je bent empathisch en je bent neutraal
 • Je bezit een degelijk communicatievermogen ten opzichte van de kinderen, de ouders en de andere zorgverleners van het team
 • je bent diplomatisch
 • je bent discreet en respecteert het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van gegevens
 • Je hebt interesse in bijscholing en ontwikkeling van je competenties en vaardigheden .
 • Je gaat volop voor de projecten van je team en werkt actief mee in het accreditatieproces van het ziekenhuis.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur van 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).
 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

 • de gepaste scholing en omkadering;
 • een intern en extern programma voor je permanente bijscholing/vorming;
 • de vereiste interne procedures en referentiedocumenten

Modaliteiten voor het indienen van de kandidaturen

Surf naar de website of het intranet van het UKZKF en dien je kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

Inlichtingen:

Veronique Biloque, hoofdverpleegkundige : 02 477 32 60

 • Online op:do 16 januari 2020
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]