center
Functieomschrijving

Functieprofiel logopedist (M/V) aan de raadplegingen pedopsychiatrie - vervangingcontract 19u -UKZKF

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

Kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;

Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;

Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Functie

Opdrachten :

 • Evaluatie van het taalgebruik mondeling/geschreven en van de logico-mathematische aspecten
 • Voorstel van een therapeutisch opvolgingsplan in functie van de moeilijkheden van het kind

Functiebeschrijving :

 • Evaluatie van de achterstand op het vlak van de taalontwikkeling (neuro-ontwikkelingsstoornissen)
 • Evaluatie des stoornissen van de leerprocessen : geschreven taal, logico-mathematische aspecten
 • Evaluatie stotteren
 • Opstellen van een therapeutisch plan
 • Opmaken van logopedische rapporten
 • Steun aan de uitwerking van het teamwerk (reflectie rond de evaluatie of de therapeutische opvang)
 • Presentatie van seminaries, supervisie van stagiaires
 • Deelname aan onderzoek en publicaties
 • Permanente vorming
 • Animatie van ouderlijke begeleidingsgroepen teneinde de ontwikkeling van de taal bij het kind te ondersteunen

Profiel

Toelatingsvoorwaarden :

 • In het bezit van een diploma logopedie (Master of Bachelor)
 • Ervaring met kinderen en adolescenten

Kennis en ervaringen :

 • Expertise op niveau van kinderen / adolescenten
 • Kennis en expertise op het vlak van de neuro-ontwikkelingsstoornissen en de stoornissen van de leerprocessen

Vereiste kwaliteiten :

 • Luistervaardig en hartelijk
 • Stressbestendig en het hoofd kunnen bieden aan conflictsituaties
 • Autonoom et flexibel
 • Creatief en dynamisch
 • Stipt, georganiseerd en nauwkeurig
 • Kunnen overleggen en in team werken : interdisciplinariteit

Aanbod

Bezoldigingsbarema

 • Gelijkgesteld met de graad van : Logopedist
 • Jaarlijkse bedragen op voltijdse basis : Baremaschaal (sociaal handvest):
 • BH 1/2/3

Min. : 27 621,89 € geïndexeerd

Max. : 49805,72 € geïndexeerd

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Huidige index: 1.7069

Uurrooster : 19u/week

Onmiddelijk

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen : Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UKZKF via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:ma 17 september 2018
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]