center
Functieomschrijving

Administratief assistent (M/V) – Onthalen / Afspraken M/V vervangingscontract 25u

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

1.kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;

2.instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;

3.actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

4.Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

5.Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

6.In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Functie

Opdrachten

Onthaal van de patiënten en hun familie en het verstrekken van informatie

Instaan voor een kwaliteitsvol onthaal op alle diensten

Codering en controle van de administratieve- en mutualiteitsgegevens van de patiënt

Samenwerken met de maatschappelijke werkers teneinde de patiënten in financiële moeilijkheden te helpen

Beheer van de afspraken (ook telefonisch)

Zich aanpassen aan de evolutie van de burotica

Actief meewerken met de andere diensten van het ziekenhuis

Zich aanpassen aan de polyvalentie van de taken die het onthaal vereisen

Toepassen en eerbiedigen van de instructies gegeven door de hiërarchische verantwoordelijke

  • Doorgeven aan de verantwoordelijke van alle nuttige informatie, problemen, incidenten en klachten betreffende de werking
  • Diverse administratieve taken

Hiërarchie: Verantwoordelijke van de gedecentraliseerde onthalen

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of 3 jaar anciënniteit in het niveau D

Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagd voor het SELOR examen)

Slagen voor het bevorderingsexamen

Voldoen aan de gevraagde kwaliteiten voor de functie

Bij overgangsmaatregel kunnen de personeelsleden van niveau D, werkende aan de onthalen, deelnemen aan het examen zonder te voldoen aan de voorwaarde van anciënniteit in het niveau D.

Gevraagde kwaliteiten voor de functie

Communicatief, contactvaardig en vriendelijk

Bekwaam om in teamverband te werken (integratie, wederzijdse hulp, …

Gevoel voor prioriteiten

Discreet, nauwgezet en methodisch

Stressbestendig

Bekwaam om het hoofd te bieden aan patiënten die in nood verkeren (psychologie en tact)

Flexibel in de uurroosters in functie van de behoeften van de dienst

Kennis van WISH, QPLANNER, QDREPORT en BDOC

Goede kennis van de buroticatoepassingen en zich kunnen aanpassen aan de evolutie van deze hulpmiddelen

Aanbod

Bezoldigingsbarema

Gelijkgesteld met de graad van : Administratief assistent

Bruto maandwedde op voltijdse basis : Baremaschaal : C 1/2/3

Min. : 24 227,41 €geïndexeerd

Max. : 40897,66 €geïndexeerd

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Huidige index: 1.7069

  • Online op:wo 22 augustus 2018
  • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]