center
Functieomschrijving

Verpleegkundige (M/V) met een bachelor opleiding in de psychiatrie of pediatrie, dan wel met de nodige ervaring in de pedopsychiatrie

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen:

 1. kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 2. instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 3. actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen. Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.
 4. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.
 5. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB). Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.
 6. In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Functie

Werkomgeving

 • Ziekenhuiseenheid, wat betekent dat er niet alleen overdag wordt gewerkt, maar ook ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen (‘Lit K’ en ‘crisisbedden’)
 • Bewuste eenheid richt zich tot kinderen tussen de 8 en 15 met een ernstige, psychiatrische pathologie (eetstoornissen, gedragsstoornissen, rebels gedrag, depressies, zelfmoordneigingen of -pogingen…)
 • Inherent aan dit werk is de medische (inclusief medicamenteuze) aanpak, de psychotherapeutische benadering (gesprekken met familieleden, gesprekken met het netwerk, individuele gesprekken); het is ook altijd een groepsgebeuren (therapie-ateliers, expressie-ateliers, psychotherapeutisch groepswerk).

De specifieke missies van de dienst zijn de volgende:

observeren: het gedrag van de patiënt – alleen en in groep – een tijdje observeren, alsook diens schoolniveau. Op verzoek van de kinderpsychiater wordt door de psychologe een balans opgemaakt en dit zowel op affectief als op cognitief vlak. Deze balans is samengesteld aan de hand van een aantal tests, waaronder de T.A.T., de W.I.S.C. of nog de Rorschach test;

evalueren: bestaat erin de diverse elementen bijeen te brengen zoals die zijn waargenomen door de teamleden die de patiënt dagelijks opvolgen en in schoolverband, alsook de implicatie ervan binnen de groep of het gezin van het kind of van de adolescent;

de diagnose oppuntstellen;

doorverwijzen: zal erin bestaan om een follow-up te vinden die perfect is afgestemd op iedere patiënt en op elk gezin (bijvoorbeeld: ambulant werk, dagcentrum, medisch-pedagogisch centrum, therapeutisch internaat, mobiel team…).

→ is de referentiepersoon van de dagelijkse omkadering van de patiënt gedurende zijn hospitalisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Actief betrokken worden bij de dagdagelijkse follow-up (basiszorg, maaltijden, permanenties en toezicht…)
 • Een sleutelrol spelen binnen het werkkader (meewerken aan de zorgcontracten, structuur brengen in het leven van de patiënt, grenzen stellen waar en wanneer dat nodig is, samenwerken met de S.A.J., S.P.J.…)
 • Psychotherapeutische taken verrichten (referentieverpleegkundige, gesprekken voeren in samenwerking met de arts en de gezinstherapeute…)
 • De therapie-ateliers leiden
 • Instaan voor de somatische zorgverstrekking (medicatie, bloedafnames…)
 • Actief betrokken worden bij het institutionele kader (de stafvergaderingen bijwonen, intervisies, supervisies, uitwerken van zorgplannen…).

Profiel

Vereiste competenties

 • In een multidisciplinair team kunnen functioneren
 • Organisatietalent
 • Observeringsvermogen
 • Weten om te gaan met crisissituaties
 • Basiskennis van de psychiatrische aandoeningen bij kinderen
 • Basiskennis omtrent de farmacologie
 • Creativiteit
 • Geduld
 • Communicatievermogen

Taal

NL/FR

Aanbod

minstens 30u/week

 • Online op:ma 2 januari 2023
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]